De helende kracht van emoties

Jaaropleiding EFT-C met Rhonda Goldman

Focus On Emotion (BE) en EFTiN (NE) presenteren met trots de jaaropleiding Emotion-Focused Therapy for Couples (EFT-C), in de empirisch onderbouwde benadering van Dr. Leslie Greenberg en Dr. Rhonda Goldman (isEFT.org). Deelnemende psychotherapeuten ontvangen een diepgaande vorming in het volledige EFT-C model, bespreking van videosessies, live demonstraties, begeleide vaardigheidstraining en supervisiemomenten. Deze jaaropleiding is opgebouwd uit 3 modules van vier dagen, en vormt de basis voor is EFT-certificering. Bijkomend wordt de mogelijkheid geboden om een persoonlijk supervisietraject te doorlopen

Achtergrond

Emotion Focused Therapy voor koppels (EFT-C) is een van de meest onderzochte vormen van relatietherapie. Het essentiële doel van EFT-C is het identificeren van negatieve interactiepatronen en het creëren van nieuwe, gezonde interacties. De benadering van Greenberg en Goldman bouwt voort op de benadering van Greenberg en Johnson. Ze focust echter niet enkel op de hechtingsbehoeftes en het verhogen van de emotionele responsiviteit binnen het koppel, maar ook op de identiteitsbehoeftes, de nood aan emotionele zelfregulatie en de persoonlijke transformatie van maladaptieve emoties naar meer primair adaptieve emoties.

Data 

Module 1: ma 13 - do 16 dec 2021 (met Rhonda Goldman & Arne Heylen)
Module 2: ma 24 - do 27 jan 2022 (met Catalina Woldarski & Arne Heylen)
Module 3: ma 10 - do 13 okt 2022 (met Rhonda Goldman & Arne Heylen)

Inschrijving 

Via https://www.focusonemotion.be/eft-opleidingen

Prijs 

€ 2.940 voor alle drie de modules (excl. persoonlijk supervisietraject)
Vroegboekkorting: € 2.640 voor alle drie de modules (excl. persoonlijk supervisietraject) bij inschrijving voor 25 oktober 2021

Locatie 

Oost West Centrum Antwerpen
Van Schoonbekestraat 148
B-2018 Antwerpen (België)

Doelgroep 

Je bent psychotherapeut (vierjarige opleiding afgerond), je werkt reeds met koppels, of je engageert je om hiermee te starten.
Enige vorming in Emotion Focused Therapy for Individuals (isEFT) en/of Emotionally Focused Couples Therapy (ICEEFT) is een meerwaarde maar geen must.

Voertaal 

Deze jaaropleiding staat open voor een internationaal publiek. De voertaal is Engels, vertaling naar Nederlands wordt voorzien waar nodig. Tijdens oefenmomenten kunnen deelnemers in het Nederlands oefenen, en overschakelen op Engels wanneer Rhonda of Catalina begeleiding bieden.

Supervisie & Certificatie 

Tijdens de modules is er mogelijkheid om casuïstiek in te brengen, maar voor diepgaande persoonlijke supervisie is slechts beperkte ruimte. Tussen module 2 en 3 is er echter voldoende tijd genomen om deelnemers te stimuleren een persoonlijk supervisietraject aan te gaan. Dit kan individueel of in kleine groepjes, zowel online bij Rhonda en/of Catalina, alsook live bij Arne (te Leuven). Een supervisietraject is noodzakelijk voor het behalen van de isEFT-certificatie. Het is echter niet opgenomen in de kostprijs van deze jaaropleiding, en kan dus naar eigen wens doorlopen worden. Meer informatie over de certificatie vindt u hier: http://www.iseft.org/Standards-for-couples.

Literatuur 

Greenberg, L.S. & Goldman R.N. Emotion-Focused Couples Therapy. The Dynamics of Emotion, Love and Power. American Psychological Association, 2008
Review

Aanmelden

Er zijn momenteel geen geplande data