De helende kracht van emoties

Karin Budde

Na de studie psychologie (ontwikkelingspsychologie, universiteit Leiden en sociale gerontologie, universiteit Nijmegen) is Karin in 1987 gaan werken bij de RIAGG Noord-Oost Brabant, op de afdeling ouderenzorg. Sinds 2000 is Karin BIG-geregistreerd GZ-psycholoog.

Vanaf 2003 was zij werkzaam op de afdeling volwassenzorg van de GGZ-Oost Brabant. “Mijn aandacht richtte zich hier vooral op het verminderen van klachten die veroorzaakt werden door (ernstige) traumatische ervaringen en de effecten daarvan op de persoonlijkheidsontwikkeling. Ik bekwaamde me in EMDR, gericht op het verwerken van trauma’s en onverwerkte verlieservaringen."

In 2011 rondde Karin de psychotherapie-opleiding af. “Daar werd mijn interesse voor de persoonsgerichte benadering gewekt. De afgelopen jaren heb ik me steeds verder gespecialiseerd als persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut.” In 2011 startte Karin haar eigen praktijk. In 2012 werd Karin docent cliëntgerichte psychotherapie bij de opleiding voor GZ-psychologen bij RINO-zuid. Tevens is Karin bestuurslid van de regionale commissie van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP). Daar organiseert Karin mede bijscholingsactiviteiten voor beroepsgenoten.

  • Sinds 2015 is Karin erkend EFT-i therapeut en supervisor en betrokken bij de opleiding Emotion Focused Therapy (EFT) bij Apanta-academy en nu EFTiN
  • Sinds 2017 is zij erkend cliëntgerichte supervisor, EFT-i supervisor, EFT-i trainer en VPeP-leertherapeut.

"Karin is heel cliëntgericht, open en transparant en creëert een veilige situatie. Ze geeft grenzen aan, staat open voor feedback en denkt mee. Heeft een heel fijne accepterende houding."