De helende kracht van emoties

Emotion Focused Therapy for Youth

Deze tweedaagse Masterclass richt zich specifiek op Emotion Focused Therapy voor adolescenten.
Om Emotion Focused Therapy te laten aansluiten bij de specifieke ontwikkelingsaspecten van de adolescent zijn aanpassingen gedaan op zowel het theoretische model als op de werkvormen.

In deze Masterclass zal veel geoefend worden, zodat deelnemers ervaring opdoen met de meer creatieve werkvormen die bij adolescenten gebruikt kunnen worden. Deze Masterclass is een vervolg op (minimaal) Emotion Focused Therapy level I.

EFT-Y is erkend door de International Society of Emotion Focused Therapy (isEFT).

Masterclass Emotion Focused Therapy for Youth - EFT-Y

Momenteel is EFT bezig aan een wereldwijde opmars, en de methode wordt steeds meer gebruikt voor andere doelgroepen. Zo ook EFT voor adolescenten. Onlangs verscheen het boek over de aanpassing van EFT bij jongeren (EFT-Y) van Mirrisse Forough, dat zal gebruikt worden voor deze masterclass. De docent heeft ruime ervaring opgedaan in het toepassen van EFT bij adolescenten.

In de masterclass wordt voorgebouwd op het theoretische model van de EFT en de persoonsgericht experiëntiële basishouding (EFT level I), waarbij nu de aandacht gericht zal zijn op de ontwikkelingsaspecten van adolescenten en wat die betekenen voor het gebruik van EFT bij adolescenten. Vervolgens zullen alle experiëntiële interventies één voor één aan bod komen, en bij elke interventie zal bekeken worden hoe die aangepast kan worden voor adolescenten. Creatieve en symbolische werkvormen zullen daarbij aan bod komen, vooral voor de jongere adolescent. Ook zal er aandacht zijn voor de systemische aspecten en het betrekken van ouders en opvoeders in de behandeling. Tenslotte komt de behandeling van specifieke problematieken als angst en depressie aan bod. In de cursus zal veel geoefend worden, en er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

 

Doelstelling Masterclass Emotion Focused Therapy for Youth - EFT-Y

 • Heeft inzicht in de aanpassingen en aanvullingen van het theoretische model van de EFT bij adolescenten, en frist kennis op over de specifieke ontwikkelingsaspecten van de adolescentie, die hierbij van belang zijn.
 • Kan hierbij een onderscheid maken tussen de verschillende ontwikkelingsstadia binnen de adolescentie.
 • Doet kennis op omtrent de verschillende werkvormen die bij adolescenten gebruikt kunnen worden.
 • Doet ervaring op met deze verschillende werkvormen door ermee te oefenen in subgroepen.
 • Voelt zich voldoende competent om met deze werkvormen te gaan oefenen in de eigen praktijk.

 

Voor wie?

 • Psychologen, GZ-psychologen, Klinische Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ die de opleiding EFT level I hebben gevolgd. 
 • HBO opgeleide professionals kunnen deze opleiding volgen mits zij geschoold zijn in de psychologie (of aanverwant) en werkzaam zijn in de GGZ en de opleiding EFT level I hebben gevolgd. Ter beoordeling voor toelating dienen HBO opgeleide professionals contact op te nemen met EFTiN (info@eftin.nl).

 

Accreditatie 

Accreditatie is/wordt aangevraagd bij:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Ervaringsgerichte Psychotherapie (VPEP) 
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
 • De Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) 

 

Erkenning

 • Deze masterclass wordt door de VPeP erkend als verdiepingscursus in de opleiding tot persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut. Zie overzicht VPeP.

 

Docent

Erik Peeters, door isEFT erkende EFT-Y trainer.

 

Literatuur

Forough, M. (2023). Emotion Focused Therapy for youth; Engels Paperback 9781032112299.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 12 uur aan lesuren en circa 20 uur aan lezen verplichte literatuur.

 

Praktisch

Datum: 08 - 09 oktober 2024 
Tijden: 09h30 - 16h30
Prijs: € 675 (inclusief biologische lunch, koffie/thee). 
VPeP-leden krijgen 10% korting, zie www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling.
Locatie: Kloosterhotel Zin, Vught (www.kloosterhotelzin.nl)