De helende kracht van emoties

Volg de opleiding Emotion Focused Therapy

Experiëntieel werken, het van moment tot moment empathisch volgen van de cliënt en het sturen van het proces, vergt training en oefening. In onze trainingen is er naast theoretische kennisoverdracht ook veel ruimte voor het oefenen in kleine groepen.

EFT Level I

In deze 4-daagse module die gegeven wordt door Jeanne Watson, maak je intensief kennis met EFT en staat de basis van de emotietheorie centraal. De procesdirectieve manier van werken, gekenmerkt door de ‘moment to moment empathy’ komt uitgebreid aan bod en er wordt gewerkt met de verschillende ‘markers' en 'tasks’, zoals Systematic Evocative Unfolding, de lege stoel techniek voor 'unfinished business' en het werken met de twee stoelen techniek voor 'negative treatment of self' zoals sterke zelfkritiek. Emotion Focused Therapy (for individuals) Level I is een onderdeel van de EFT-opleiding zoals wereldwijd erkend door isEFT, International Society for Emotion Focused Therapy.

 • Datum
  In verband met COVID-19 (Corona) komt de opleiding van 6-9 mei 2020 te vervallen. Voor meer informatie, neem contact met ons op via info@eftin.nl. De opleiding van 26-29 oktober 2020 gaat nog wel door.
 • Datum
  EFT level I - 26-29 oktober 2020
 • Datum
  EFT level I - 25-28 mei 2021
 • Datum
  EFT level I - najaar 2021
 • Docent
  oktober 2020 Jeanne Watson
 • Docent
  mei 2021 Juliette Becking
 • Docent
  najaar 2021 Jeanne Watson / Juliette Becking
 • Locatie
  EFTiN, Prof. Dr. Dorgelolaan 40, Eindhoven

EFT Level II

EFT Level II is een logisch vervolg op EFT I. De opleiding bestaat uit 3 modules van 3 dagen. In de eerste twee modules ga je je verder verdiepen in de markers en tasks uit Level I. Aan bod komen onder meer stoelenwerk voor gevorderden, toepassing in complexe situaties, nieuwe markers en tasks. In de module Empathy leer je alles over de centrale rol van empathy in EFT.

 • Datum
  21-23 januari 2021 module 1
 • Datum
  22-24 maart 2021 module 2
 • Docenten
  Juliette Becking, Robert Elliott & Jeanne Watson
 • Locatie
  EFTiN, Prof. Dr. Dorgelolaan 40, Eindhoven

EFT Level III

EFT III gaat over supervisie over eigen werk. Je diept hiervoor het theoretische kader verder uit. Daarnaast bespreek je individuele supervisie (casuïstiekbespreking). Onderdeel van EFT Level III is de Masterclass Focusing. Na afronding van EFT III kun je in aanmerking komen voor certificering als EFT-therapeut.

 • Datum
  Start 29 januari 2021
 • Docent
  Juliette Becking en/of Wendy Schapendonk
 • Locatie
  EFTiN, Prof. Dr. Dorgelolaan 40, Eindhoven