De helende kracht van emoties

Over EFT

EFT is een evidence based behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliot, Watson en Goldman. Experiëntiële Psychotherapie en Gestalttherapie worden geïntegreerd en vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën. Kenmerkend voor EFT zijn een hoge mate van procesdirectiviteit en het werken met procestaken bij gestagneerde processen, het zogenaamde stoelenwerk.

EFT in het kort

Emoties zijn de sleutel tot effectieve verandering. Vanuit dat principe werkt de EFT-therapeut. Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i) is een evidenced based, emotiegerichte behandelingswijze.  Een therapeutische aanpak die cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën combineert met hedendaagse inzichten en praktische methodieken. EFT integreert een sterke theoretische onderbouwing vanuit de emotietheorie met krachtige procesprotocollen: markers en tasks. De bekende stoelentechnieken (two-chair dialogue en empty chair) zijn daar een voorbeeld van. De EFT-therapeut faciliteert de emotionele intelligentie van de cliënt door samen te werken aan het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties. Een sterke verbinding met de cliënt is daarbij de basis. Hierdoor is het goed mogelijk een gestagneerd proces vlot te trekken. Je weet precies wat je moet doen en waarom. Dat maakt EFT echt anders dan andere therapieën en vitaliserend voor cliënt én therapeut.

Emotie centraal in Emotion Focused Therapy

Alle psychologische problemen zijn emotionele problemen. Een EFT-therapeut gaat aan het werk met die emoties. Emotion Focused Therapy is dan ook vooral geschikt voor therapeuten die emotie niet schuwen en die de helende kracht  ervan onderkennen en willen gebruiken.

Waarom EFT?

  • Mensen komen niet alleen van hun klachten af, maar gaan beter functioneren op alle levensgebieden. 
  • Versterkt emotionele intelligentie bij, verhoogt kwaliteit van leven 
  • Komt snel tot de kern van het probleem, goed kortdurend in te zetten
  • Evidence based 
  • Krachtige procesprotocollen
  • Vitaliserend voor cliënt en therapeut
  • Mensen komen - vaak sinds lange tijd - weer in contact met primaire adaptieve emoties, waardoor een totaal ander perspectief ontstaat en de richting direct duidelijk wordt