De helende kracht van emoties

Over EFT

EFT is een evidence based behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliot, Watson en Goldman. Experiëntiële Psychotherapie en Gestalttherapie worden geïntegreerd en vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën. Kenmerkend voor EFT zijn een hoge mate van procesdirectiviteit en het werken met procestaken bij gestagneerde processen, het zogenaamde stoelenwerk.

EFT in het kort

Emoties zijn de sleutel tot effectieve verandering. Vanuit dat principe werkt de EFT-therapeut. Emotiegerichte therapie voor individuen (EFT-i) is een bewezen basis, emotiegerichte behandelingswijze. Een therapeutische aanpak die cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën combineert met hedendaagse inzichten en praktische methodieken. EFT integreert een sterke theoretische onderbouwing van de emotietheorie met krachtige procesprotocollen: markers en tasks. De bekende stoelentechnieken (twee-voorzitter dialoog en lege stoel) zijn daar een voorbeeld van. De EFT-therapeut faciliteert de emotionele intelligentie van de cliënt door samen te werken aan het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties. Een sterke verbinding met de cliënt is de basis. Dit is het goede van een gestagneerd proces vlot te trekken. Je weet precies wat je moet doen en waarom. Dat maakt EFT echt anders dan andere therapieën en vitaliserend voor cliënt én therapeut.

Emotie centraal in Emotie Focused Therapie

Alle psychologische problemen zijn emotionele problemen. Een EFT-therapeut gaat aan het werk met die emoties. Emotion Focused Therapy is dan ook het grootste doel voor therapeuten die emotie niet schuwen en die de helende kracht ervan willen gebruiken.

Waarom EFT?

  • Doorontwikkeling van verschillende benaderingen
  • Therapeutische relatie
  • Geschikt voor iedereen
  • Komt snel tot de kern van het probleem, goed kortdurend in te zetten
  • Evidence based 
  • Krachtige procesprotocollen
  • Vitaliserend voor cliënt en therapeut
  • Mensen komen - vaak sinds lange tijd - weer in contact met primaire adaptieve emoties, waardoor een totaal ander perspectief ontstaat en de richting direct duidelijk wordt

EFT ontmoet SFT

Als je een goed beeld wilt krijgen wat precies de verschillen maar ook de overeenkomsten zijn tussen EFT en SFT dan verwijzen we je graag door naar de YouTube-uitzending van 18 november 2020 waarin Pieter de Jong (VPeP) in gesprek gaat met Juliette Becking (Eftin) en Helga Aalders (Aalders & Wismans Psychotherapiepraktijk).
Klik hier om de uitzending te beluisteren/bekijken. Het interview start bij 11.15 minuten.