De helende kracht van emoties

Masterclasses

Onze Masterclasses bieden je de kans om je op een laagdrempelige, maar inspirerende manier te verdiepen in aspecten van EFT. De Masterclasses bestaan bijna altijd uit één, twee of drie dagen.

Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass maakt onderdeel uit van de te volgen route tot EFT-therapeut.

 • Datum
  29 en 30 september 2022
 • Datum
  09 en 10 februari 2023
 • Datum
  28 en 29 september 2023
 • Docent
  Juliette Becking
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught

Masterclass Empathy & Empathic Attunement

Uit onderzoek blijkt dat empathie een positief effect heeft op therapieresultaat binnen alle therapeutische kaders. Deze Masterclass leert je de nodige vaardigheden om maximaal empatisch te zijn met cliënten. Doel is effectiever werken in EFT en een productieve werkrelatie. ‘Empathic Attunement to Affect in EFT’ is een onmisbare basis in EFT voor een diepe en blijvende verandering.

 • Datum
  22 t/m 24 juni 2022
 • Datum
  09 t/m 11 november 2022
 • Datum
  07 t/m 09 juni 2023
 • Datum
  22 t/m 24 november 2023
 • Docent
  Juliette Becking
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN in Vught

Masterclass EFT for Complex Trauma

Psychotherapy clients with histories of childhood abuse and complex relational trauma are ubiquitous, and have notoriously high drop-out rates. These clients have been unable to heal past emotional injuries and often have difficulty handling exposure-based therapies, which usually are not designed for attachment related problems. Successful therapy requires helping clients access and explore painful feelings in order to modify maladaptive emotions.

 • Date
  21 en 22 april 2023
 • Docent
  Antonio Pascual-Leone
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal / Language
  EN

Cultivating Presence and Self-Compassion 2-day Retreat with Shari Geller

An essential part of being an effective and compassionate therapist includes the ability to be present, to care of ourselves and to cultivate self-compassion and positive well-being. Being present and compassionate in our own lives and relationships also allows for greater energy to sustain our therapeutic presence with clients and patients.

 • Date
  15 t/m 16 juli 2022
 • Docent
  Shari Geller
 • Location
  Gent Belgium
 • Language
  EN

Online advanced training EFT met Les Greenberg

Wij zijn verheugd deze masterclass van Les Greenberg te kunnen aankondigen. Wegens groot succes vorig jaar wil hij nogmaals voor ons de online advanced training EFT verzorgen. Les Greenberg draagt graag zijn enorme kennis over aan de volgende EFT-generatie. Zijn niet aflatende zoektocht naar ‘how do people change’ heeft geleid tot zijn laatste boek: ”changing emtoion with emotion”. In deze masterclass gaat hij hier uitgebreid op in: wat gebeurt er nu precies bij de cliënt (experientieel en neuropsychologish) en in het contact tussen cliënt en therapeut. Ook richt hij zich op de problemen in deze therapeutische relatie.

 • Data
  07 en 08 september 2022
 • Docent
  Les Greenberg
 • Locatie
  Online

Masterclass Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy

Het nieuwe boek ‘Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy’ van Laco Timulak heeft ons gestimuleerd Laco Timulak uit te nodigen voor een masterclass. We hebben hem bereid gevonden om in november 2022 naar Nederland te komen voor een intensieve tweedaagse masterclass. We nodigen je hierbij uit om deze masterclass bij te wonen. We hopen je enthousiast te hebben gemaakt !

 • Datum
  04 en 05 november 2022
 • Docent
  Lako Timulak PhD
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN
 • Taal / Language
  EN

Processing emotional pain using the Extended Focusing Task

De impact van trauma is ingrijpend en het werken met getraumatiseerden kan intens en verwarrend zijn voor zowel therapeut als cliënt. Overweldigende emoties leiden soms tot dissociatie met een therapeutische breuk tot gevolg. De uitdaging voor de therapeut is om een ervaring van veiligheid te creëren die het mogelijk maakt om een emotionele ervaring te verkennen die voorheen te verontrustend was om te benaderen. Louise Cooper voelt zich, als directe collega van de dit voorjaar overleden Melissa Harte, vereerd de trainingen rondom trauma voort te kunnen zetten met behulp van de extended focusing task.

 • Datum
  mei 2023 (exacte datum volgt nog)
 • Docent
  Louise Cooper
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal / Language
  EN