De helende kracht van emoties

Masterclasses

Onze Masterclasses bieden je de kans om je op een laagdrempelige, maar inspirerende manier te verdiepen in aspecten van EFT. De Masterclasses bestaan bijna altijd uit één, twee of drie dagen.

Masterclass Empathy & Empathic Attunement

Uit onderzoek blijkt dat empathie een positief effect heeft op therapie resultaat binnen alle therapeutische kaders. Deze Masterclass leert je de vaardigheden die nodig zijn om maximaal empatisch te zijn met cliënten, met als doel effectiever te kunnen werken in EFT en om een productieve werkrelatie aan te gaan. ‘Empathic Attunement to Affect in EFT’ is een onmisbare basis in Emotion Focused Therapy van waaruit gewerkt wordt om een diepe en blijvende verandering te bewerkstelligen bij de cliënt.

 • Datum
  08 t/m 10 november 2021
 • Datum
  22 t/m 24 juni 2022
 • Docent
  08 t/m 10 november 2021 Juliette Becking
 • Docent
  22 t/m 24 juni 2022 Juliette Becking
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal
  NL

Masterclass Presence and Self-compassion in Psychotherapy

Cultivating therapeutic presence: boosting your foundation for a strong alliance and effective therapy. Shari Geller, een leerling van Les Greenberg, heeft de afgelopen 20 jaar een methode ontwikkeld om de ‘therapeutic presence’ optimaal te ontwikkelen en te consolideren. Zij combineert hiervoor inzichten uit persoonsgerichte experiëntiële - , emotion-focused en dialectische gedragstherapie met mindfulness en meditatie. Ze werkt ook graag met non-verbale methodieken om voor ieder op zijn/haar eigen manier optimale ‘presence’ te cultiveren. Dit noemt ze ‘Therapeutic Rhytm and Mindfulness Program’, een combinatie van meditatie en drummen (!). De voertaal van de workshop is Engels. Hieronder vind je alle verdere informatie.

 • Date
  16 november 2021
 • Docent
  Shari Geller
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN, Vught
 • Taal / Language
  EN

Retreat Gent Belgium 2021

An essential part of being an effective and compassionate therapist includes the ability to be present, to care of ourselves and to cultivate self-compassion and positive well-being. Being present and compassionate in our own lives and relationships also allows for greater energy to sustain our therapeutic presence with clients and patients.

 • Date
  19 t/m 21 november 2021
 • Docent
  Shari Geller
 • Location
  Gent Belgium
 • Language
  EN

Tweedaagse Masterclass Focusing-Verdieping: Focusing in therapie

Deze vervolgmasterclass biedt een verfijning en verdieping van het zelf leren focussen en met name het toepassen en inzetten van Focusing in gesprekstherapieën,  Focusing bij cliënten. Zowel theoretisch als praktisch komt uitgebreid aan bod hoe de focusing-attitude en de manier van uitnodigen van de felt sense verfijnd en uitgebreid kan worden.

 • Datum
  25 t/m 26 november 2021
 • Docent
  Marion van den Boogaard
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal
  NL

Masterclass EFT for Social Anxiety

Social Anxiety (or Social Phobia) is a chronic condition with wide-raging effects on interpersonal, occupational and psychological functioning. Although current treatment guidelines emphasize CBT, effective alternatives have recently emerged. De voertaal van deze online Masterclass is Engels. Hieronder vind je alle verdere informatie.

 • Date
  03 december 2021
 • Docent
  Robert Elliott
 • Locatie
  Online via Zoom
 • Taal / Language
  EN

Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass maakt onderdeel uit van de te volgen route tot EFT-therapeut.

 • Datum
  10 t/m 11 februari 2022
 • Datum
  29 t/m 30 september 2022

 • Docent
  Juliette Becking en Maddy Meijers
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal
  NL

EFTT: Masterclass EFT for Complex Trauma

Psychotherapy clients with histories of childhood abuse and complex relational trauma are ubiquitous, and have notoriously high drop-out rates. These clients have been unable to heal past emotional injuries and often have difficulty handling exposure-based therapies, which usually are not designed for attachment related problems. Successful therapy requires helping clients access and explore painful feelings in order to modify maladaptive emotions.

 • Date
  29 t/m 30 april 2022
 • Docent
  Antonio Pascual-Leone
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal / Language
  EN

Processing emotional pain using the Extended Focusing Task

De impact van trauma is ingrijpend en het werken met getraumatiseerden kan intens en verwarrend zijn voor zowel therapeut als cliënt. Overweldigende emoties leiden soms tot dissociatie met een therapeutische breuk tot gevolg. De uitdaging voor de therapeut is om een ervaring van veiligheid te creëren die het mogelijk maakt om een emotionele ervaring te verkennen die voorheen te verontrustend was om te benaderen. Louise Cooper voelt zich, als directe collega van de dit voorjaar overleden Melissa Harte, vereerd de trainingen rondom trauma voort te kunnen zetten met behulp van de extended focusing task.

 • Datum
  24 & 25 mei 2022
 • Docent
  Louise Cooper
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal / Language
  EN