De helende kracht van emoties

Masterclasses

Onze Masterclasses bieden je de kans om je op een laagdrempelige, maar inspirerende manier te verdiepen in aspecten van EFT. De Masterclasses bestaan bijna altijd uit één, twee of drie dagen.

Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass maakt onderdeel uit van EFT Level III maar is ook los te volgen.

 • Datum
  11 t/m 12 februari 2021
 • Datum
  23 t/m 24 september 2021

 • Docent
  Juliette Becking
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal
  NL

EFTT: Masterclass EFT for Complex Trauma

Psychotherapy clients with histories of childhood abuse and complex relational trauma are ubiquitous, and have notoriously high drop-out rates. These clients have been unable to heal past emotional injuries and often have difficulty handling exposure-based therapies, which usually are not designed for attachment related problems. Successful therapy requires helping clients access and explore painful feelings in order to modify maladaptive emotions..

 • Data
  19 t/m 20 april 2021
 • Docent
  Antonio Pascual-Leone
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal / Language
  EN

Tweedaagse Masterclass Focusing-Verdieping: Focusing in therapie

Deze vervolgmasterclass biedt een verfijning en verdieping van het zelf leren focussen en met name het toepassen en inzetten van Focusing in gesprekstherapieën,  Focusing bij cliënten. Zowel theoretisch als praktisch komt uitgebreid aan bod hoe de focusing-attitude en de manier van uitnodigen van de felt sense verfijnd en uitgebreid kan worden.

 • Datum
  20 t/m 21 mei 2021


 • Docent
  Marion van den Boogaard en Juliette Becking
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal
  NL

Masterclass Empathy & Empathic Attunement

Uit onderzoek blijkt dat empathie een positief effect heeft op therapie resultaat binnen alle therapeutische kaders. Deze training leert je de vaardigheden die nodig zijn om maximaal empatisch te zijn met cliënten, met als doel effectiever te kunnen werken in EFT en om een productieve werkrelatie aan te gaan. ‘Empathic Attunement to Affect in EFT’ is een onmisbare basis in Emotion Focused Therapy van waaruit gewerkt wordt om een diepe en blijvende verandering te bewerkstelligen bij de cliënt.

 • Datum
  09 t/m juni 2021
 • Datum
  najaar 2021

 • Docent
  09 t/m 11 juni 2021 Juliette Becking
 • Docent
  najaar 2021 Jeanne Watson (onder voorbehoud) en Juliette Becking

 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN te Vught
 • Taal / language
  EN / NL

Masterclass Focusing - expanded version - for Trauma in EFT

Two-day workshop enhancing skill and broadening knowledge for working with trauma in EFT.

 • Datum
  05 t/m 06 oktober 2021
 • Docent
  Melissa Harte
 • Locatie
  Kloosterhotel Zin, Vught
 • Taal / Language
  EN

Masterclass Presence and Self-compassion in Psychotherapy

Een Masterclass over ‘therapeutic presence’, meer bepaald: Cultivating therapeutic presence: boosting your foundation for a strong alliance and effective therapy. Shari Geller, een leerling van Les Greenberg, heeft de afgelopen 20 jaar een methode ontwikkeld om deze therapeutische ‘presence’ te ontwikkelen en te consolideren bij therapeuten. Zij gebruikt hiervoor inzichten vanuit de cliëntgerichte en emotion-focused therapie en combineert deze met inzichten vanuit dialectische gedragstherapie en bovenal mindfullness en meditatie. Meer bepaald ontwikkelde ze ook non-verbale methodieken om hieraan bij te dragen, zoals haar ‘Therapeutic Rhytm and Mindfulness Program’, een combinatie van meditatie en drummen (!). De workshop gaat door in het Engels en hieronder vind je alle verdere informatie.

 • 16 november 2021
 • Docent
  Shari Geller
 • Locatie
  Kloosterhotel ZIN, Vught
 • Taal / Language
  EN

Retreat Gent Belgium 2021

An essential part of being an effective and compassionate therapist includes the ability to be present, to care of ourselves and to cultivate self-compassion and positive well-being. Being present and compassionate in our own lives and elationships also allows for greater energy to sustain our therapeutic presence with clients and patients.An essential part of being an effective and compassionate therapist includes the ability to be present, to care of ourselves and to cultivate self-compassion and positive well-being. Being present and compassionate in our own lives and relationships also allows for greater energy to sustain our therapeutic presence with clients and patients.

 • Date
  19 t/m 21 november 2021
 • Docent
  Shari Geller
 • Location
  Gent Belgium
 • Language
  EN