De helende kracht van emoties

Twee-daagse Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass maakt onderdeel uit van de te volgen route tot EFT-therapeut.

Deze Masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van - de experiëntiële manier van werken, de focus-attitude en techniek met als doel ze te kunnen inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden worden besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van 'het inweven' van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, bij zowel cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusproces in de weg staat worden handvaten aangereikt. Er zal worden gewerkt met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en met ingebrachte casuïstiek.

Accreditatie

Accreditatie is/wordt aangevraagd bij:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
  • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) 
  • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
  • De Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) 

Deze Masterclass wordt door de VPeP erkend als verdiepingscursus in de opleiding tot persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut. Zie overzicht VPeP.

Erkenning

  • Deze Masterclass maakt onderdeel uit van de opleiding tot EFT-therapeut (niveau A-isEFT)
  • Deze masterclass wordt door de VPeP erkend als verdiepingscursus in de opleiding tot persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut.

Voor wie?

  • Psychologen, GZ-psychologen, Klinische Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ.
  • HBO opgeleide professionals kunnen deze opleiding volgen mits zij geschoold zijn in de psychologie (of aanverwant) en werkzaam zijn in de GGZ. Zij dienen ook te beschikken over specifieke nascholing en specialisatie en relevante werkervaring. Ter beoordeling voor toelating dienen HBO opgeleide professionals contact op te nemen met EFTiN (info@eftin.nl).

Docenten

Juliette Becking en Maddy Meijers

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 10 uur.

Praktisch

Groepsgrootte: minimaal 14, maximaal 32 personen
Data: 29 en 30 september 2022; 09 en 10 februari of 28 en 29 september 2023
Tijd: 09h30 - 17h00
Prijs: € 575 (2022) € 625 (2023) incl. biologische lunch, koffie/thee.
VPeP-leden krijgen 10% korting, zie www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling.
Locatie: Kloosterhotel ZIN te Vught (www.kloosterhotelzin.nl)