De helende kracht van emoties

Twee-daagse Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel uit van EFT Level III.

Deze masterclass van de 'Focussen' van Gendlin in het bijzondere. Naast het bestuderen en de literatuur zal de nadruk liggen op de oefenen met - en eigen maken van - de experiëntiële manier van werken, de focus-attitude en techniek met als doel ze te kunnen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden zullen besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van 'het inweven' van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusproces in de weg staat worden handvaten. Er zal worden worden met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en deur ingebrachte casuïstiek.

Deze Masterclass is los te volgen en maakt ook onderdeel van de opleidingen EFT Level III en Voortgezette opleiding Persoons Experiëntiële Psychotherapie.

Accreditatie

Accreditatie is een van de bijen.

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
  • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) 
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
  • de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 10 uur.

Praktisch

Docent: Juliette Becking

Gegevens:

  • 11 - 12 februari 2021
  • 23 - 24 september 2021

Locatie: Kloosterhotel ZIN te Vught www.kloosterhotelzin.nl

Kosten: € 450 (uitgebreide lunch, koffie, thee en water)