De helende kracht van emoties

Twee-daagse Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass maakt onderdeel uit van de te volgen route tot EFT-therapeut.

Doelstelling Masterclass Focusing

Deze Masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van - de experiëntiële manier van werken, de focus-attitude en techniek met als doel ze te kunnen inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden worden besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van 'het inweven' van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, bij zowel cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusproces in de weg staat worden handvaten aangereikt. Er zal worden gewerkt met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en met ingebrachte casuïstiek.

Kennis van en inzicht in

 • Intensieve kennismaking met de theorie van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met ‘Focusing’ van Gendlin in het bijzonder.
 • De 6 stappen van Gendlin en de 4 fases van Ann Weiser Cornell.
 • Toepassingsgebieden: indicaties en contra-indicaties.
 • De rol van focusing in EFT.
 • Handvaten voor de meest voorkomende valkuilen die, zowel bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusing proces in de weg staan.

Vaardigheden

 • Eigen maken van de Focusing-attitude en de 6 stappen.   
 • Focusing kunnen toepassen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën.
 • Het ‘inweven’ van de Focusing stappen in de lopende therapieën.

Accreditatie

Accreditatie is/wordt aangevraagd bij:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) 
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
 • De Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) 

Erkenning

 • Masterclass Focusing maakt onderdeel uit van de opleiding tot EFT-therapeut (niveau A-isEFT)
 • Deze masterclass wordt door de VPeP erkend als verdiepingscursus in de opleiding tot persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut. Zie overzicht VPeP.

Voor wie?

 • Psychologen, GZ-psychologen, Klinische Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ.
 • HBO opgeleide professionals kunnen deze opleiding volgen mits zij geschoold zijn in de psychologie (of aanverwant) en werkzaam zijn in de GGZ. Zij dienen ook te beschikken over specifieke nascholing en specialisatie en relevante werkervaring. Ter beoordeling voor toelating dienen HBO opgeleide professionals contact op te nemen met EFTiN (info@eftin.nl).

Docenten

Juliette Becking 

Aanbevolen literatuur

'De kracht van focussen' door A. Weiser Cornell (1998) EAN 9789060207765
'Focussen' door Eugene Gendlin (2008) EAN 9789060203286 of 'Focusing' Eugene Gendlin (2003) EAN 9781844132201 (Engelstalig)

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 13 uur aan lesuren en circa 25 uur aan lezen aanbevolen literatuur.

Praktisch

Groepsgrootte: minimaal 14, maximaal 32 personen
Data: 21 en 22 november 2024
Tijd: 09h30 - 17h00
Prijs: € 650 incl. cursusmateriaal, biologische lunch, koffie/thee.
VPeP-leden en aspirant VPeP leden krijgen 10% korting, zie www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling.
Locatie: Kloosterhotel ZIN te Vught (www.kloosterhotelzin.nl)