De helende kracht van emoties

Twee-daagse Masterclass Focusing

Tijdens deze Masterclass wordt aandacht besteed aan de theorie en de praktijk van de experiëntiële psychotherapie in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Er wordt veel geoefend met het eigen maken van de focusing-attitude en -techniek met als doel ze te kunnen toepassen en in te zetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. Deze Masterclass maakt onderdeel uit van EFT Level III maar is ook los te volgen.

Deze Masterclass biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van het experiëntiële gedachtegoed in het algemeen en met het ‘Focussen’ van Gendlin in het bijzonder. Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur zal de nadruk liggen op het oefenen met - en eigen maken van - de experiëntiële manier van werken, de focus-attitude en techniek met als doel ze te kunnen en inzetten in ervaringsgerichte gesprekstherapieën. De toepassingsgebieden zullen besproken: indicaties en contra-indicaties, naast het leren van 'het inweven' van deze techniek in de lopende therapieën. Voor de meest voorkomende valkuilen die, bij cliënt als bij de therapeut, een succesvol focusproces in de weg staat worden handvaten. Er zal worden worden met rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en deur ingebrachte casuïstiek.

Deze Masterclass maakt onderdeel uit van de opleidingen EFT Level III en Voortgezette opleiding Persoons Experiëntiële Psychotherapie maar is ook los te volgen.

Accreditatie

Accreditatie is/wordt aangevraagd bij:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
  • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) 
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
  • de Landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP) 

Docenten

Juliette Becking en Marion van den Boogaard 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 10 uur.

Praktisch

Groepsgrootte: minimaal 14, maximaal 24 personen
Data: 06 t/m 07 september 2021 en 10 t/m 11 februari 2022
Tijd: 09h30 - 17h30
Kosten: € 450 (incl. biologische lunch, koffie/thee)
Locatie: Kloosterhotel ZIN te Vught www.kloosterhotelzin.nl