De helende kracht van emoties

EFT Level III for individuals

EFT III is onderdeel van de EFT-opleiding tot EFT-therapeut, zoals erkend door isEFT, en bestaat naast het verdiepen van het theoretisch kader uit groepssupervisie over eigen werk.

Doelstelling EFT level III

De eerstvolgende editie van EFT Level III start op dinsdag 28 mei 2024 en omvat daarnaast nog 7 losse opleidingsdagen. De 2-daagse masterclass Focusing kan los gevolgd worden vóór of na de 8 dagen supervisie maar maakt wel een onderdeel uit van de route tot EFT-therapeut. Je dient je hiervoor apart aan te melden.

EFT Level III bestaat naast het verdiepen van het theoretisch kader vooral uit individuele supervisie in subgroepen, waarbij cursisten eigen sessie-opnames meebrengen. In de supervisie wordt stilgestaan bij methodisch-technische vragen rond de uitvoering van EFT, opstellen van een Case Formulation, hoe om te gaan met emoties en marker-identificatie. De therapeutische relatie en het toepassen van de verschillende EFT-taken staan centraal. Iedere opleiding dag start met de bespreking van de te bestuderen literatuur. Verder zal er naast de supervisie plenair aandacht besteed worden aan EFT Case Formulation, DVD’s ‘EFT-masters at work’. De cursisten bereiden de sessie opnames voor door een stukje van 20 minuten uit te kiezen, vragen m.b.t. de sessie te formuleren en het schrijven een case formulation over de betreffende cliënt.

Kennis van en inzicht in

Het verdiepen van het theoretisch kader, waaronder kennis van de moderne emotie theorieën en de kern assumpties van EFT over:

 • ‘Changing emotion with emotion’
 • ‘Emotion (re)processing’
 • Het sequentiële model van emotieverwerking
 • Procesdirektiviteit
 • De 13 markers en taken

Vaardigheden

In de supervisie wordt stilgestaan bij methodisch-technische aspecten rond de uitvoering van EFT in eigen werk, waardoor men leert:

 • Empathie: Empathisch afstemmen op affect, Empathische response modes kunnen toepassen, Empathisch adequaat gebruiken emotieregulatie, Moment-to-moment empathie
 • Identificatie van verschillende processignalen/markers en op adequate wijze toepassen en volbrengen van de bijbehorende taken
 • Emotionele verdieping te bewerkstelligen
 • De therapeutische relatie optimaal vorm te geven en de verschillende emotie responses herkennen
 • Om over cliënten te denken in EFT termen (casus formulering, procesidentificatie, verbinden aan het narratief in EFT-taal)

Individuele supervisie

Gedurende Level III ontvangt iedere deelnemer in groepsverband minimaal 5 x 75 minuten individuele supervisie over eigen werk. Dit komt dan uit op minimaal 6 uur individuele SV (in de groep). Naast deze individuele supervisie in groepsverband plant de cursist nog eens 15 uur losse individuele supervisie. De supervisie die mogelijk al gestart is tijdens level II telt uiteraard mee in het totaal. Deze 15 uur individuele supervisie kan gepland worden gedurende het opleidingsjaar met een erkende EFT-supervisor naar eigen keuze. Op de website van EFTiN en VPeP vind je de erkende EFT/VPeP supervisoren. De supervisie kan ook gevolgd worden na afloop van de opleiding. Je ontvangt je EFT-therapeut certificaat pas na het voltooien van deze supervisies. EFTiN ontvangt na afloop van de 15 supervisies een door de EFT Supervisor ingevuld en getekend evaluatieformulier retour. 

Voor wie?

Professionals die level I en II gevolgd hebben inclusief de masterclass Empathie en Focusing. 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) 
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
 • De landelijke vereniging van Psychiaters (NVvP). 

Erkenning

EFT Level III is onderdeel van de EFT-opleiding zoals wereldwijd erkend door isEFT, International Society for Emotion Focused Therapy. 

Docenten

Juliette Becking, Pauline Borduin, Fiona van Dijk en Erik Peeters

Verplichte literatuur

 • Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2003). Leren emotie-gerichte therapie. De proces-ervaringsgerichte benadering van verandering. Apa. ISBN 1-59147-080-3
 • Goldman R & Greenberg L (2015) Case Formulering in emotiegerichte therapie. Washington. D.C. APA Pers. Greenberg, L. & Goldman, R. (2007). De formulering van het geval binnen Emotie-gerichte therapie.

Studiebelasting

De studiebelasting voor EFT level III bedraagt 52 uur aan lesuren en circa 36 uur aan verplichte literatuur.

Praktisch

Groepsgrootte: 10 deelnemers
Data supervisiedagen 2024/2025: 02 juli 2024, 27 augustus 2024, 01 oktober 2024, 22 oktober 2024, 19 november 2024, 10 december 2024, 21 januari 2025 en 18 februari 2025 (allemaal dinsdagen)

Tijd: 09h30 - 17h00
Prijs: € 2.575 incl. cursusmateriaal, biologische lunch, koffie/thee 
VPeP-leden en aspirant-VPeP leden krijgen 10% korting, zie www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling.
Locatie: Kloosterhotel Zin te Vught (www.kloosterhotelzin.nl) 

Aanmelden

Er zijn momenteel geen geplande data