De helende kracht van emoties

EFT Level II for individuals

EFT Level II is een logisch vervolg op EFT level I. De opleiding bestaat uit 2 modules van telkens 3 dagen. In die twee modules ga je je verder verdiepen in de markers en tasks uit Level I. Aan bod komen onder meer stoelenwerk voor gevorderden, toepassing in complexe situaties, nieuwe markers en tasks.

Doelstelling EFT level II

De training bestaat uit theoretische verdieping, demonstraties (dvd), experiëntieel oefenen in kleine groepen, supervisie van ingebrachte casuïstiek en discussie. De voertaal is Nederlands. De 3-daagse masterclass Empathy kan los gevolgd worden vóór of na EFT level II maar maakt wel onderdeel uit van de route tot EFT-therapeut. Je dient je hiervoor apart aan te melden.

Kennis van en inzicht in:

 • De centrale principes van EFT – verdieping van de theorie.
 • Case Formulation - 3 verschillende manieren: verschillen en overlap.
 • EFT als transdiagnostische therapie.
 • Kennis van het proces protocol en de 13 markers en taken.
 • Verdieping van het principe ‘changing emotion with emotion’.

Vaardigheden:

 • Experiëntiële respons modes van de therapeut: empathische afstemming op affect van de cliënt en het begrijpen hiervan op de verschillende manieren communiceren.
 • EFT-case formulation o.g.v. de 5 dimensies (Robert Elliott) toepassen.
 • Verdieping van de belangrijkste markers en taken:
  1. Ruimte maken bij innerlijke leegte of overspoeling.
  2. Focusing bij vage lichamelijk gevoelde felt sense (Gendlin).
  3. Systematisch evocatief ontvouwen bij problematische reactie.
  4. Twee-stoelen techniek bij Zelfkritische splits, negatieve zelf-evaluaties.
  5. Lege stoeltechniek bij ‘Unfinished Business’.
 • Kennismaking met nieuwe markers en taken.
  1. Narratieve markers en taken: trauma narratief werk bij traumatische ervaringen en creëren van Betekenis voor betekenisprotesten.
  2. Twee-stoelen werk voor depressie, angst en zelfbeschadigend gedrag.
  3. Relationele Dialoog voor alliantieproblemen.
  4. Self-Soothing dialoog -lege stoel voor diepe wanhoop.

Voor wie?

 • Psychologen, GZ-psychologen, Klinische Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ die de opleiding EFT level I hebben gevolgd. 
 • HBO opgeleide professionals kunnen deze opleiding volgen mits zij geschoold zijn in de psychologie (of aanverwant) en werkzaam zijn in de GGZ en de opleiding EFT level I hebben gevolgd. Ter beoordeling voor toelating dienen HBO opgeleide professionals contact op te nemen met EFTiN (info@eftin.nl).

Accreditatie

Accreditatie is/wordt aangevraagd:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 
 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) 
 • De Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP) 
 • De landelijke Vereniging van Psychiaters (NVvP)

Erkenning

EFT Level II is onderdeel van de EFT-opleiding zoals wereldwijd erkend door isEFT, International Society for Emotion Focused Therapy. EFT level II wordt door de VPeP erkend als verdiepingscursus in de opleiding tot persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut. Zie overzicht VPeP.

Docent

Juliette Becking

Aanbevolen literatuur

'Learning Emotion-focused Therapy' door Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2003). EAN 9781591470809 
'Changing emotion with emotion' door Leslie S. Greenberg (2021). EAN 9781433834691

Studiebelasting

De studiebelasting voor EFT level II bedraagt 39 uur aan lesuren en circa 48 uur aan lezen aanbevolen literatuur.

Praktisch

Module Advanced Chairwork (totaal 6 dagen)

Data module A: 30 sept - 02 okt 2024 
Data module B: 21 - 23 okt 2024 

Groepsgrootte: minimaal 14, maximaal 24 deelnemers

Tijd: 09h30 - 17h00
Prijs: € 2.050 incl. cursusmateriaal, biologische lunch, koffie/thee.
VPeP-leden en aspirant-VPeP leden krijgen 10% korting, zie www.vpep.nl/scholing/kortingsregeling.
Locatie: Kloosterhotel ZIN te Vught (www.kloosterhotelzin.nl)