De helende kracht van emoties

Fiona van Dijk

Fiona is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in haar eigen praktijk in Nijmegen waar zij persoonsgerichte experientiële psychotherapie, (leer)supervisie en leertherapie geeft. Daarnaast organiseert en geeft zij ‘groene’ nascholingen in de Alpen, gericht op persoonlijke en professionele groei.

Voorheen (tot 2016) werkte Fiona als plv hoofdopleider van de gz-opleidingen bij het RCSW in Nijmegen en was zij afdelingshoofd van het Ambulatorium van de Radboud Universiteit. Naast haar ervaring als opleider en manager werkt zij ruim 20 jaar als behandelaar in de academische en perifere psychiatrie. De laatste jaren (tot 2022) ging haar aandacht uit naar herstelgerichte zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

In 2017 promoveerde Fiona in de medische wetenschappen. Haar onderzoek richtte zich op de overlap tussen ADHD bij volwassenen en de borderline persoonlijkheids-stoornis. Fiona heeft meerdere artikelen en boekhoofdstukken gepubliceerd.

Fiona is EFT-i, VPeP en NVP supervisor, leersupervisor en leertherapeut. Ze is bij EFTiN betrokken als docent voor EFT level I, II en III.