De helende kracht van emoties

Fiona van Dijk

Sinds 2009 werkt Fiona in haar eigen praktijk, waar ze individuele psychotherapie, supervisie en leertherapie geeft.

Ook ontwikkelt en geeft ze nascholing aan zorgprofessionals gericht op persoonlijke en professionele groei. Daarnaast werkt ze momenteel in een grote GGZ-instelling waar ze als behandelaar, werkbegeleider en supervisor probeert bij te dragen aan zo goed mogelijke zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Verder werkt ze nog enkele uren voor een streekziekenhuis, waar ze beschikbaar is voor consultatie en supervisie voor de psychologen van de vakgroep medische psychologie.
Voorheen (tot 2016) werkte ze als plv. hoofdopleider van de gz-opleiding bij het RadboudCSW en als afdelingshoofd van het Ambulatorium van de Radboud Universiteit. En nog weer eerder (tot 2009) werkte ze in de ambulante psychiatrie en het Radboud ziekenhuis (afd Psychiatrie). Haar wetenschappelijk onderzoek heeft zich gericht op de overlap tussen ADHD en de borderline persoonlijkheidsstoornis. In 2017 is ze gepromoveerd op dit onderwerp.

Bijzondere prestaties en activiteiten

Fiona is erkend EFT-i therapeut en Persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut, supervisor en leertherapeut VPeP.