De helende kracht van emoties

Klachten

EFTiN doet er alles aan om zorg van uitstekende kwaliteit te leveren, op een effectieve manier. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cursisten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden.

In gesprek gaan

Als er iets mis is gegaan, horen wij dat graag. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als je vindt dat er een fout is gemaakt, kun je het beste contact opnemen met je docent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. 

Een klacht indienen

Kom je er in een gesprek niet uit en blijft de onvrede bestaan, dan kunt je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van EFTiN, met behulp van klachtenformulier. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat de klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van je naam en mailadres en/of telefoonnummer. Anonieme klachten kunnen namelijk niet in behandeling genomen worden. Heb je liever persoonlijk contact, bel +31 (0)620341749. De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met jou en EFTiN B.V. de klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. Binnen 5 werkdagen ontvang je van ons een eerste reactie op je klacht. Wij streven er naar om de klacht binnen 4 weken op te lossen. Mocht deze 4 weken niet haalbaar zijn, dan nemen wij hierover contact op in uiterlijk de derde week waarbij wij het uitstel toelichten en een indicatie afgeven wanneer je het uitsluitsel kunt verwachten.

Onafhankelijke klachtencommissie

EFTiN is aangesloten bij het ECKG, Stichting Expertisecentrum klarcht- en Gezondheidsrecht. Hoewel het onze voorkeur heeft dat je een klacht eerste met ons bespreekt zodat we snel kunnen reageren, kun je ook direct bij deze onafhankelijke klachtencommissie terecht. Ook wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris van EFTiN niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met ECKG. Het oordeel van ECKG is bindend en eventuele consequenties voor EFTiN worden direct binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld.

Contact ECKG

Klachtenformulier