De helende kracht van emoties

Klachten

EFTiN doet er alles aan om zorg van uitstekende kwaliteit te leveren, op een effectieve manier. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cursisten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden.

In gesprek gaan

Als er iets mis is gegaan, horen wij dat graag. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als je vindt dat er een fout is gemaakt, kun je het beste contact opnemen met je docent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan je onvrede in een gesprek worden weggenomen. 

Een klacht indienen

Kom je er in een gesprek niet uit en blijft de onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van EFTiN, met behulp van onderstaand klachtenformulier. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat de klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van je naam en mailadres en/of telefoonnummer. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling. Heb je liever persoonlijk contact, bel met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris + 31 (0)6 - 24 28 47 35 Angelique Koeter. Zij zal proberen om samen met jou en EFTiN B.V. de klacht zo objectief mogelijk aan te pakken en op te lossen. Binnen 5 werkdagen ontvang je van ons een eerste reactie op je klacht. Wij streven er naar om de klacht binnen 4 weken op te lossen. Mocht deze 4 weken niet haalbaar zijn, dan nemen wij hierover contact op in uiterlijk de derde week waarbij wij het uitstel toelichten en een indicatie geven wanneer je het uitsluitsel kunt verwachten. U kunt ook een beroep op de geschillencommissie doen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Eventuele consequenties ervan worden door EFTiN snel afgehandeld. 

Klachtenformulier 

Als bewaartermijn van de klacht en vastlegging ervan wordt twee jaar na afhandeling van de klacht gehanteerd.