De helende kracht van emoties

Onze organisatie

Juliette Becking

Juliette Becking is directeur en het gezicht van EFTiN. Ze is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Al jaren geeft ze cursussen cliëntgerichte psychotherapie binnen de opleiding tot GZ-psycholoog en klinisch psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. Naast opleider is ze supervisor en leertherapeut. Sinds 2008 richt ze zich op EFT, Emotion Focused Therapy, als aanvulling op cliëntgerichte psychotherapie. Zij organiseert EFT-trainingen in Nederland, waarbij het gedachtengoed van de grondleggers centraal staat.

Gelijkwaardig contact tussen therapeut en cliënt

In 1987 begon Juliette haar psychotherapie-opleiding in Nijmegen. Zij koos voor de psychoanalytische richting. "Ik werkte al een aantal jaren als psychoanalytisch georiënteerd psychotherapeut, toen ik de opleiding tot cliëntgericht psychotherapeut ging volgen. Binnen de psychoanalytische werkwijze miste ik namelijk het gelijkwaardige contact tussen therapeut en cliënt. Wat me aanspreekt in de cliëntgerichte werkwijze is dat je als therapeut als jezelf aanwezig bent in het contact en dat je je eigen belevingswereld als instrument gebruikt."

Liefde voor experiëntiële manier van werken

Juliette volgde haar opleiding voor een groot deel bij René Maas en Jan Kruithof. "Hier begon mijn liefde voor de experiëntiële manier van werken in het algemeen en het focussen in het bijzonder. Ik heb daarna dan ook nog heel wat cursussen en workshops binnen dit referentiekader gevolgd - met name vanuit het experiëntiële en existentiële gedachtegoed."

EFT is een verrijking

Al jaren geeft Juliette cursussen cliëntgerichte psychotherapie binnen de opleiding tot GZ - psycholoog en klinisch psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. Naast opleider is zij ook supervisor en leertherapeut. "In 2008 kwam ik in aanraking met EFT- Emotion Focused Therapy for individuals – ontwikkeld door Les Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson en Rhonda Goldman. Ik zie dit als een verrijking binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Door het organiseren van EFT-trainingen wil ik EFT een plek geven in Nederland."

In de zomer van 2017 is Juliette Becking benoemd tot Board-member van isEFT.

Samenwerking

  • EFTiN komt voort uit Apanta-academy. Met deze zusterorganisatie werken we samen. 
  • EFTiN is onderdeel van de International Society for Emotion Focused Therapy (isEFT).