De helende kracht van emoties

Kennisbank

Meer weten over EFT for Individuals en de mogelijkheden van deze emotiegerichte therapie? In onze kennisbank ontdek je video’s, artikelen en andere interessante websites. Ook vind je hier meer informatie over de grondleggers van de Emotion Focused Therapy: Greenberg, Elliot, Watson en Goldman.

Filter op thema

How can feeling bad lead to feeling good?

Een rood waarschuwingslampje dat plots brandt in je dashboard? Een teken om je auto aan de kant te zetten! Ook emoties vertellen je dat er iets aan de hand is, bijvoorbeeld als je je rot voelt. Tijd om er aandacht aan te besteden, ook als de verleiding groot is om dat niet te doen. Juist door te voelen, kun je emoties veranderen, legt Les Greenberg, grondlegger van de Emotion-Focused Therapy, in deze korte video uit.

Anxiety (GAD) explained bij Emotion-Focused Therapy

Achter een angst- of piekerstoornis gaan vaak andere gevoelens schuil, zoals schaamte. Of verlatingsangst. De Emotion-Focused Therapy leent zich bij uitstek om bij deze ‘core pain’ te komen en op die manier een Gegeneraliseerde Angst Stoornis (GAS) te behandelen, legt Les Greenberg in deze korte video uit.

What is core pain?

Emoties kunnen helpend zijn, bijvoorbeeld in stressvolle situaties. Ze kunnen ook maladaptief zijn, niet-helpend. Niet-helpende primaire emoties zijn gekoppeld aan ‘core pain’. In deze beknopte video legt Les Greenberg, EFT-grondlegger, uit hoe die gevoelens met elkaar zijn verbonden. En ook hoe ze het leven van mensen kunnen beïnvloeden.

How do we get to our core pain?

Doordringen tot iemands werkelijke pijn. Hoe doe je dat? Gezicht en stem geven je vaak al veel informatie. Door dat pad te volgen, nemen cliënten je in een gesprek vaak mee naar hun meest pijnlijke emoties. De Emotion-Focused Therapy helpt om die gevoelens te transformeren. Hoe? In deze korte video geeft Les Greenberg daarover meer uitleg.

Chair work in Emotion-Focused Therapy

EFT integreert een sterke theoretische onderbouwing van de emotietheorie met krachtige procesprotocollen. De stoelentechniek is daar een goed voorbeeld van. In deze video vertelt EFT-grondlegger Les Greenberg meer over die techniek. En hoe je met die stoel ‘in gesprek gaat’, terwijl je visualiseert dat jij zelf of een deel van jou in die stoel zit. Of je cliënt.

Depression and relationship difficulties explained by Emotion-Focused Therapy (EFT)

In deze video legt EFT-grondlegger Les Greenberg uit hoe de Emotion-Focused Therapy je cliënten kan helpen om bij onderliggende gevoelens te komen. Zoals schaamte of een algeheel gevoel van falen. Emoties die tot een depressie kunnen leiden of kunnen zorgen voor relationele problemen.

Changing emotion with emotion

Emoties veranderen met emoties: in deze korte video vertelt EFT-grondlegger Les Greenberg meer over dit concept binnen de Emotion Focused Therapy. Hij legt uit hoe emoties kunnen helpen om andere emoties te transformeren en ‘core pain’ kunnen helpen oplossen.

Carl Rogers and the Person Centered Approach

Een belangrijke theorie binnen EFT is de ‘Person Centered Approach’ van Carl Rogers. In deze interessante video zet auteur Howard Kirschenbaum de schijnwerper op het leven van Carl Rogers en gaat hij in op zijn persoonsgerichte theorie. Ook geeft hij verschillende voorbeelden van Rogers’ behandelmethodes.

'How to Get Over The End of a Relationship'

Hoe ga je verder als een belangrijke relatie eindigt? Altijd lastig! Onze collega EFT'er Antonio Pascual-Leone spreekt van 'emotionele bagage' en van 'onafgemaakte zaken'. In deze meer dan 3 miljoen keer bekeken Ted-talk vertelt hij over de drie stappen die je kunnen helpen om de relatie voor je gevoel 'af te hechten'.

‘What is the difference between primary and secondary emotions?’

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire emoties? In deze korte video licht Les Greenberg het toe. Hij vertelt ook hoe dit onderscheid een belangrijke rol speelt in de Emotion Focused Therapy.

Gevoelens en emoties: wat is het verschil?

Welke woorden gebruiken we om onze gevoelens en emoties uit te drukken? In deze korte introductievideo verklaart EFT-grondlegger Les Greenberg het verschil tussen gevoelens en emoties. En legt hij uit welke woorden we hieraan geven.

Zo bekijkt EFT problemen vanuit onverwerkte emoties

In deze korte introductievideo vertelt EFT-grondlegger Les Greenberg hoe Emotion Focused Therapy problemen bekijkt vanuit de onverwerkte, pijnlijke kernemoties van de cliënt. Om zo problemen in de mentale gezondheid op te lossen.